Sve više dece sa bolestima kičme! Kako da to sprečimo?

Savremeno doba kao rezultat ima mnogobrojne negativne stvari, između ostalog i pogoršanje zdravlja kod dece i pojavu novih hroničnih tegoba kod dece ali i odraslih koje nisu bile rasprostranjene u tolikom broju.

Jedna od pojava koje imamo prilike da vidimo jesu sve učestalje bolesti kičme kod dece. Ove bolesti rezultat su sve češćeg provođenja vremena ispred monitora i mahom sedalni način života. Pored školskih aktivnosti, gde deca više sati dnevno provode u klupi, deca nastavljaju i kod kuće sedeći sipred računara gledajuči u tv ekrane, kompjuter ili telefon.

Manjak sportskih aktivnosti i provođenja vremena na otvorenom donele su kao rezultat loš položaj tela tokom sedenja i bolesti kičme, ako i neprirodan položaj tela koji rezultira i drugim bolestima.

Ono što bi trebalo da uradimo kao roditelji, vaspitači i nastavnici jeste  da zajedno udružimo snage i uključimo se u kreativnije provedeno vreme naše dece. To pre svega uklučuje više kretanja, igre na otvorenom, ali i zatvorenom prostoru, kao i smanjenje vremena koje dete provodi za ekranom bilo kog tipa.

Samo na taj način ako radimo udruženim snagama, gde se dete zdravo razvija i u vrtiću i u školi i kod kuće, možemo sprečiti ili sanirati već postojeće bolesti.

Naravno, ako su komplikacija već nastale, neophodno je da lekar da svoje mišljenje i prepiše adekvatnu terapiju uz preporučenu fizičku aktivnost.

Ako bolest nije još nastala, moramo delovati preventivno, jer dečiji organizam ima prirodnu tendenciju da se kreće i istražuje, dok je sedalni način života neprirodan za period dečijeg uzrasta i u tinejdžerskom periodu.

Uključimo decu u sportske i takmičarske aktivnosti i ograničimo vreme sedenja na minimum. To ne znači da im ne dozvolimo korišćenje ekrana i tv uređaja već samo da ih ograničimo na pristojnu meru, dok veći deo slobodnog vremena trebalo bi da posvetimo fizičkoj aktivnosti.