Mogu li treninzi negativno da utiču na uspeh deteta u školi?

Za zdrav razvoj jednog deteta potrebno je obrazovanje ali i trening. Zato su ovo dva faktora koji su međusobno povezani. Sport u većini slučajeva pozitivno utiče i na uspeh u školi, ali i obrnuto uspeh u školi motiviše dete da da sve od ebe i na treningu. Kroz sport dete prazni svoju energiju i to mu pomaže da razbistri misli i da bude koncentrisan na učenje, dok nakon dugog učenja, detetu prija fizička aktivost, tako da su jedno drugom savršena dopuna, jer rade i na umnom i na fizičkom razvoju.

Međutim, ponekad se dešava da sport toliko preokupira dete, da on zapostavi svoje školske obaveze i to je prepreka koju morate kao roditelji savladati. Pre nego što počne sa treniranje detetu mora biti jasno da je škola na prvom mestu.

Ukoliko dete pokaže izuzetan talenat za sport i krene da se profesionalno razvija u tom pravcu, a to podrazumeva svakodnevne treninge više puta dnevno, to može u određenom trenutku detetu potpuno promeniti fokus, što za posledicu ima zapostavljanje škoslkih obaveza.

Ponekad je dete fokusirano na uspeh na takmičenju, na pripremama za utakmicu, što iziskuje dodatni mentalni i fiizički napor, pa je detetu previše da se fokusira i na školske obaveze.

Budući da je škola obavezna, naročito ako pričamo o osnovnoj školi i veoma važna za obrazovanje deteta, trebalo bi pronači neko alternativno rešenje, koje će detetu pomoći da savlada sve školske obaveze u dogledno vreme.

Ukoliko je dete izabralo da se profesinalno bavi određenim sportom, često zbog treninga ne može da postigne redovne školske aktivnosti. Zato je za ovakve učenike predviđeno da gradivo odgovaraju u nestandardnim terminima i da ocene zasluže u kasnijim rokovima ili da nastavu prate online.