Značaj i uticaj gimnastike

Sportska gimnastika prvenstveno utiče na raznovrsne forme kretanja, koje zatim omogućavaju povećanje adaptivnih i stvaralačkih sposobnosti kod dece od najranijeg uzrasta. Svoj doprinos sportska gimnastika prvenstveno daje pozitivnom razmišljanju i ponašanju mališana, koji stiču neophodna znanja i veštine koje će im dobro služiti u svakodnevnim situacijama i odnosima sa ljudima oko sebe.

Takođe važno je naglasiti i da se uticaj gimnastike oseti i u drugim sportovima. Prvenstveno polazeći od toga da se programi gimnastike realizuju u skladu sa uzrastom dece, kao i da su usaglašeni sa njihovim potrebama, ističe se u prvi plan pravilan rast i razvoj dečije muskulature, izgradnja mišića i oblikovanje tela. Gimnastičke vežbe pomažu deci da stvore osećaj odgovornosti, snalažljivosti i discipline na najvišem nivou.

Gimnastika je posebno značajna i zbog činjenice da insistira na pravilnom držanju tela i harmoničnom razvoju svih njegovih delova. Na ovaj način sprečavaju se potencijalni deformiteti kod dece i mladih poput ravnih tabana ili krive kičme. Redovno bavljenje gimnastikom ojačaće pre svega ruke i rameni pojas svakog vežbača i dati mu izuzetnu koorijentaciju u vremenu i prostoru.

Razvoj sposobnosti kao što su ravnoteža, dimanika, brzina, hrabrost i koordinacija, utiče pozitivno na opštu inteligenciju deteta i njegovu sliku o sebi i drugima. Akrobatske veštine koje od gimnastičara zahtevaju da pokaže svoje znanje i umeće, takmičeći se u gimnastičkim disciplinama stvaraju kod njega osećaj samopouzdanja i izuzetne snalažljivosti.

  

Komentari

name:
email address:
Comment:

Ime*:
E-mail:
Poruka*:
Provera*:
Upiši tekst