Sportska gimnastika

Sportska gimnastika naime predstavlja jednu od najpoznatijih i svakako najrasprostranjenijih sportskih disciplina kada je gimnastika u pitanju. Veoma često se pod samim nazivom „gimnastika“, podrazumeva sportska gimnastika, iako je to zapravo pogrešno, a sve to zahvaljujući njenoj popularnosti jednako među ženama i muškarcima.

Osnovna podela sportske gimnastike je na mušku i žensku kategoriju, u kojima se gimnastičari i gimnastičarke takmiče u više različitih disciplina. Kada se zaviri u samu istoriju postanka sportske gimnastike, primetno je njeno prisustvo još u antičkoj Grčkoj kada je služila za pripremu vojnika. Takođe postoje brojni zapisi o primeni gimnastike i u drevnoj Kini i Indiji.

Oblik kakav danas ima sportska gimnastika poprimila je u 19. veku, kada je na prostorima Nemačke i Čehoslovačke uobličena i kao takva prezentovana budućim gimnastičarima i uvek oduševljenoj publici. Nemac Friedrich Ludwig Jahn smatra se ocem sportske gimnastike. On je naime prezentovao najveći broj gimnastičkih sprava tadašnjem sportskom svetu od kojih se neke poput paralelnog razboja i danas koriste.

Među ženske discipline sportske gimnastike ubrajaju se:

  • preskok
  • dvovisinski razboj
  • greda
  • parter

Muške discipline sportske gimnastike obuhvataju:

  • parter
  • konj sa hvataljkama
  • krugovi
  • konj za preskok
  • razboj
  • vratilo

Iako je vreme trajanja određene vežbe u sportskoj gimnastici naizgled vrlo kratko, njen intenzitet je vrlo izražen, što znači da je često fizički zahtevna jer od gimnastičara iziskuje neverovatnu snagu u rukama, nogama, grudima i drugim delovima tela, okretnost, izdržljivost, savitljivost i dobru koordinaciju pokreta.

Sportska gimnastika je postala Olimpijski sport 1896. godine, odnosno od samog početka modernog olimpizma, međutim žene su se tek 1928. godine počele takmičiti u sportskog gimnastici na Olimpijadi.

Na osnovu svojih karakteristika sportska gimnastika se svrtstava u bazicne sportove. Takmičarske kompozicije koje se stavljaju pred gimnastičara sastoje se od niza najraznovrsnijih vežbi, koje su svojstvene svakoj pojedinačnoj spravi. Osnovu svih takmičenja u sportskoj gimnastici čini gimnastički višeboj, koji predstavlja takičenje, kako sama reč kaže na više sprava.

Sportska gimnastika, kao baza svih drugih sportova, priprema telo pojedinca za najrazličitije izazove, čini ga izdržljivim, savitljivim i elastičnim, spremnim da u svakom trenutku dovede u pitanje gravitaciju i svoje fizičke mogućnosti. Njeno blagotvorno delovanje na ljudski um i telo čine je preporučljivom deci oba pola od najranijeg uzrasta.
 

Komentari

name:
email address:
Comment:

Ime*:
E-mail:
Poruka*:
Provera*:
Upiši tekst