Gimnastički klubovi Beograd

U Srbiji, a i širom Beograda postoji veliki broj poznatih i priznatih gimnastičkih klubova, koji deci i mladima pružaju mogućnost da naprave svoje prve korake u gimnastici koji će ih upoznati sa ovom gracioznom sportskom disciplinom. Ulazak u svet gimnastike pre svega zahteva od budućih gimnastičara posvećenost i veliku ljubav prema ovom sportu, koji ima tendenciju da iskušava motivaciju i sposobnosti vežbača.

Gimnastički klubovi pre svega predstavljaju mesta gde je deci i mladima omogućeno da se druže i u prijatnom ambijentu razvijaju svoje fizičke i mentalne sposobnosti. Posebno osmišljeni programi i gimnastičke vežbe imaju za cilj pravilan rast i razvoj svakog detata, jačanje njegovog samopouzdanja, discipline i snage u rukama i nogama.

Edukacija i pravilno usmeravanje gimnastičara u gimnastičkim klubovima, povereni su trenerima sa iskustvom, čiji je zadatak da prepoznaju i neguju talanat kod dece i mladih zainteresovanih za bavljenje gimnastikom. Nadgledajući njihov napredak treneri u gimnastičkim klubovima, podižu intenzitet vežbi na viši nivo i tim omogućavaju gimnastičarima da dostignu svoje ciljeve i zamisli.

Od gimnastičkih klubova se očekuje da budu opremljeni svim neophodnim spravama za vežbanje i pratećom opremom, koja će deci i mladima omogućiti bezbedne uslove za treniranje. Sprave koje gimnastički klubovi moraju posedovati su vratilo, razboj, parter, krugovi, konj za preskok, konj sa hvataljkama, greda i dvovisinski razboj.
 

Komentari

name:
email address:
Comment:

Ime*:
E-mail:
Poruka*:
Provera*:
Upiši tekst