Gimnastičke sprave, Gimnasticka oprema Srbija, oprema za gimnastiku Beograd

Među gimnastičke sprave spadaju:

  • parter
  • krugovi
  • vratilo
  • razboj
  • greda
  • dvovisinski razboj
  • konj sa hvataljkama
  • konj za preskoke

Gimnastičarke i gimnastičari u pomoć navedenih sprava pokazuju svoje umeće i veštine, sticane i usavršavane godinama unazad.

Potrebno je mnogo vremena kako bi pojedinac ovladao sopstvenim telom i koordinacijom pokreta, što mu je neophodno da bi savladao izazove koje pred njega postavljaju gimnastičke sprave.

Parter, odnosno podijum za vežbanje, predstavlja elastičnu konstrukciju, na kojoj gimnastičari demonstriraju svoje veštine i sposobnosti. Zahvaljujući materijalu od kog je napravljen parter, sprečena je mogućnost povreda gimnastičara pri velikim skokovima i okretima u vazduhu. Izvođenjem vežbi na parteru gimnastičar demonstrira svoju snagu, fleksibilnost i gracioznost.

Krugovi su zapravo dve metalne karike koje se nlaze na jednakoj visini iznad gimnastičara, pričvršćene za metalnu konstrukciju. U ovaj disciplini naime dominantna je snaga gimnastičara i njegova fokusiranost na krajnji ishod. Budući da oslonac pri vežbanju nije fiksiran, krugovi predstavljaju pravi izazov za kompletno telo gimnastičara.

Vratilo je sprava na kojoj se demonstrira snaga upotrebljena za zamahe velikih amblituda. Kontinuiranim vežbama gimnastičar pokazuje svoje umeće bez da dodiruje telom šipku od vratila. Promena hvatova, rotirajući pokreti napred – nazad, puštanje i ponovno hvatanje sprave predstavljaju suštinu izvođenja vežbi na vratilu.

Vežbe na razboju podrazumevaju velike amplitude zamaha, okretaja, hvatova i elemenata kojima se demonstrira snaga gimnastičara. Od gimnastičara se zahteva da vežbe izvodi celom dužinom razboja, pri čemu moraju dominirati okreti oko uzdužne i poprečne ose.

Vežbe na gredi sadrže umetničke elemente ukombinovane sa akrobatskim veštinama, koje služe kako bi se demonstrirala gracioznost, fleksibilnost i osećaj za dobar ritam i samokontrolu gimnastičarke. Ono što svaka gimnastičarka koja izvodi vežbe na gredi mora imati jeste dobar osećaj ravnoteže i stabilnosti jer se pomenute vežbe izvode na izuzetno uskoj površini oslonca.

Dvovisinski razboj sastavljen je od dve horizontalno i paralelno postavljene šipke na različitim visinama. Jedna od najspektakularnijih sprava u ženskoj gimnastici predstavlja kombinaciju različitih elemenata koji imaju svoje faze hvatanja i puštanja ispod i iznad šipke, pri čemu do izražaja dolazi gracioznost, snaga i veličanstvena okretnost gimnastičarke.

Konj sa hvataljkama obuhvata vežbe koje se moraju izvoditi lagano, kontinuirano i skladno, uz korišćenje izvesnih zamaha. Prilikom ove gimnastičke vežbe dolazi do izražaja skladan ritam i elegancija gimnastičara, pri čemu su u drugi plan stavljeni snaga i izražaj istog.

Konj za preskoke predstavlja još jedan izazov u gimnastici. Od gimnastičarki se zahteva da prekoče konja uzdužno postavljenog, pri zaletu sa trake duge i do 25 metara. Brzina i snaga ujedinjene sa nožnom akrobatikom, naglašavaju savršenu koordinaciju pokreta, dobar proračun razdaljine između vežbača i konja za preskoke, kao i savršenog doskoka pri završetku vežbe.
 

Komentari

name:
email address:
Comment:

Ime*:
E-mail:
Poruka*:
Provera*:
Upiši tekst