Ženski dvovisinski razboj


Ženski dvovisinski razboj predstavlja jednu od najspektakularnijih sprava na kojima se vežba u ženskoj gimnastici. Vežbanje na ovoj spravi zahteva od gimnastičarke da poseduje izvesnu dozu snage, discipline i koordinacije pokreta. Prilikom izvođenja ove vežbe dolazi do izražaja gracioznost pokreta, elegancija i samodisciplina gimnastičarke.

Usled bezbrojnih smena hvatova i rotacija, od gimnastičara se očekuje da poseduje izvesnu dozu odvažnosti i hrabrosti. Originalna kombinacija različitih elemenata i aktobatskih veština, koje u sebi sadrže faze puštanja i hvatanja dvovisinskog razboja ispod i iznad šipki, u prvi plan ističu spretnost i fleksibilnost gimnastičarke.

Ono što posebno karakteriše dvovisinski razboj je različita visina šipki. Visina niže je metar i 65cm, a više 2m i 45cm. Izuzetno zahtevna vežba, podrazumeva skoncentrisanost na najvišem nivou, savršenu kontrolu pokreta i unapred dobro isplanirane hvatove, koji kao rezultat imaju spektakularno izvedenu vežbu.