Majice za gimnastiku


Bavljanje gimnastikom podrazumeva posedovanje određene opreme, odnosno garderobe i obuće, koja gimnastičaru omogućava dostizanje zacrtanih ciljeva. Važan deo te opreme predstvljaju majice za gimnastiku koje se izrađuju u ženskim i muškim varijantama, u različitim veličinama u zavisnosti od uzrasta gimnastičara.

Osnovna karatreristika majica za gimnastiku jeste izrada istih od prirodnih materijala i streča, zahvaljujući čemu koža gimnastičara može slobodno da „diše“ i propušta suvišnu količinu znoja. Usled intenzivnog vežbanja, majice za gimnastiku ne smeju da sputavaju gimnastičara i onemogućavaju mu da pokaže svoj talenat i veštine.

U slobodnoj prodaji se mogu pronaći majice na duge i kratke rukave, kao i majice bez rukava za gimnastiku. Svaki gimnastičar individualno bira vrstu i model majice koji mu najviše odgovara, obraćajući pri tome pažnju na to da se u istoj može slobodno kretati, saginjati, istezati i izvoditi sve druge pokrete koje od njega zahtevaju gimnastičke vežbe.