Konj sa hvataljkama


Konj sa hvataljkama je visine metar i 5cm, mereno od vrha strunjače. Razmak između hvataljki je različit i iznosi u zavisnosti od proporcija gimnastičara i iznosi od 40 – 45cm. Prilikom izvođenja ove gimnastičke vežbe dolazi do izražaja izuzetna snaga, samokontrola pokreta i dobar osećaj za ritam gimnastičara. Veoma je važno da pokreti gimnastičara budu ujednačeni i dobro isplanirani.

Vežbe na konju sa hvataljkama se izvode kontinuirano sa smenom klatnih i cirkularnih pokreta, koji posmatraču deluju veoma jednostavni. Sunožni kružni pokreti, kao i makazasti pokreti moraju biti izvedeni laganom i u skladnom ritmu, pri čemu se gimnastičar oslanja isključivo na snagu svojih ruku i torza.

Od gimnastičara se zahteva da izvodi niz pokreta ukombinovanih sa pratećim akrobatskim elementima sa ekstremnom preciznošću, čime se stvara jedinstvena kompozicija, koja zaokuplja pažnju. Potrebno je mnogo vremena i istrajnosti kako bi pojedinac bio u mogućnosti da „nosi“ celo telo na svojim rukama i njime manipuliše u različitim položajima pri zamasima.