Gimnastičko vratilo


Visina gimnastičkog vratila iznosi 2m i 55cm do strunjače sa koje gimnastičar započinje vežbu. Veoma zahtevna vežba sastoji se od kontinuiranih pokreta koje gimnastičar izvodi pri čemu mu nije dozvoljeno da telom dodiruje šipku od vratila. Putem ove vežbe u prvi plan se ističu snaga, ritam i sposobnost gimnastičara da usmeri svoje pokrete u tačno određenom pravcu.

Prilikom izvođenja vežbi na gimnastičkom vratilu, smenjuju se hvatovi, sinhronizovani rotirajući pokreti napred i nazad, kao i puštanja i ponovna hvatanja šipke vratila. Veoma ja važno da gimnastičar bude izuzetno skoncentrisan prilikom ove vežbe i da unapred planira svaki svoj korak, kako bi vežba izgledala graciozno i skladno.

Akrobatski elementi bivaju posebno istaknuti u trenucima kada gimnastičar pusti šipku, jer se stiče utisak bestežinskog stanja i doslovnog leta kroz vazduh. Potrebno je mnogo napornog vežbanja kako bi se gimnastičar izveštio na ovoj spravi, koja predstavlja pravi izazov za sve mišiće duž njegovog tela. Vežbe na vratilu su pravi pokazatelj toga da pojedinac može prevazići svoje mogućnosti.