Gimnastički krugovi postavljeni su na visini od 2m i 55 cm iznad strunjače. Vežbe na krugovima se sastoje od različitih pokreta koji imaju zadatak da demonstriraju snagu, izdržljivost i okretnost gimnastičara.

Proračunati zamasi i hvatovi, koji se izvode u visu na poseban način predstavljaju okretnost i atletsku sposobnost gimnastičara, kom nije dostupna potpora čvrstog tla pod nogama.

Krugovi odnosno karike nalaze se na kožnim kaiševima i čeličnim sajlama, čvrsto pričvršćene za metalnu konstrukciju, koja na izvestan način daje gimnastičaru stabilnost i osećaj kontrole. Kroz ovu gimnastičku vežbu dominantna je izuzetna snaga koju gimnastičar poseduje, kao i savršena koordinacije njegovih pokreta.

Nakon niza dobro ukombinovanih vežbi, koje podrazumevaju između ostalog i stoj na rukama, izvodi se okret u vazduhu koji se završava doskokom na strunjaču koji mora biti spektakularan.

Od gimnastičara se očekuje da u svim etapama ove vežbe pokaže besprekornu fokusiranost, dobar ritam, osećaj za samokontrolu i izražajnost. Gimnastički krugovi naime, predstavljaju jednu od najzahtevnijih gimnastičkih vežbi.