Veliki broj trenera kaže da im je najteži deo posla rad sa roditeljima i njihova očekivanja.

Roditelji često nameću svojoj deci neku svoju određenu ideju o sportu koji bi ona trebalo da treniraju i forsiraju ih da daju najbolje od sebe. Deca često nisu ista kao njihovi roditelji, imaju različita inetresovanja i sklonosti ka drugim aktivnostima, dok roditelji koji su nekada bili sportisti neretko forsiraju svoju decu da nastave istim putem, kao što su oni, ne obazirući se na to da li je dete talentovano za to ili ne.

To može dovesti do frustracije i nesigurnosti kod deteta, jer ono prirodno najviše veruje roditeljima i želi da ih oduševi svojim uspesima i postignućima, pa u situaciji kada dete nema inetresovanja ka određenom sportu ili ka sportu uopšte, a to mu se nameće, to može dovesti i do velikih posledica po samopouzdanje. Dete oseća kako je izneverilo roditelje, kako nije dobro i uspešno kao i oni i oseća da su druga interesovanja pogrešna.

Zato bi roditelji pre upisa deteta na određeni sport, ali i bilo koju drugu aktivnost trebalo da popričaju sa trenerima i da sagledaju realnu situaciju, da prihvate ako dete nema interesovanja za aktivnosti koje su oni želeli, ili nije dostiglo određeni nivo uspeha, kako su oni planirali.

Ponekad se dešava da dete voli sport koji trenira, a roditelji mu nameću visoke rezultate za kratko vreme iz nekih svojih liččnih ambicija. Tada dete oseća frustraciju jer ne može da dostige određeni nivo, npr. da pobedi na takmičenju ili da se plasira na dalja takmičenja. Frustracija i nesigurnost su veći ako je jedan od roditelja bio jako uspešan u tom sportu, a dete nje u toj meri zainteresovano ili motivisano.

Preterana očekivanaj roditelja ne moraju biti vezana samo za sport, već  za druge sfere u životu, školu, učenje ili socijalnu interakciju sa drugima.

Potrebno je da roditelji realno sagledaju temperament i kvalitete svog deteta, kao i njegova stvarna interesovanja. Potrebno je objasniti detetu, da mora da prati svoja interesovanja i da najbolje od sebe da u tome uspe. Roditeljska očekivanja i shvatanje života često se mimolilaze sa dečijim i zato može doći i do ozbiljnih posledica i razmirica u porodici, ako roditelji odbijaju da razumeju svoje dete i pruže mu podršku za ono što on želi.