Podrška je proizvela više dobrih rezultata od bilo koje kazne. Možda mislite da ćete najlakše motivisati Vaše dete tako što mu objasnite da će biti kažnjeno ako ne uradi domaći, da ćete mu ukinuti igrice ili igranje napolju. Naprotiv prava motivacija i podrška će učiniti mnogo više da dete samostalno rešava svoje izazove, mimo Vaše kazne ili pretnje.

Ono što je Vaš cilj jeste da ga podržite i naučite da samo shvati šta je dobro za njega i preuzme odgovornost za svoje obaveze, kada to uspete, imaćete dete koje ima otvoren put ka napredovanju u svakom smislu.

Vi kao roditelj imate u tom domenu značajnu ulogu da ga istinski podržite i motivišete, tako što ćete preuzeti sledeće korake:

- Ne koristite svoju nervozu i strah da manipulišete detetom

Kada koristite osećaj krivice, anksioznost ili silu da naterate svoje dete da uradi domaći ili da pospremi sobu, time ćete postići samo cilj bez pravog napretka. Dete će vas poslušati jer mora i kako bi ga ostavili na miru, a ne zato što je to samo shvatilo da treba da uradi radi za njegovo dobro.

- Budite inspiracija svom detetu

Ništa ne postiže takav rezultat kao primer koji dajete svojim ponašanjem a ne rečima. Ukoliko želite da naterate dete da se bavi sportom, budite vi ti koji slobodno vreme koristi za trening i pokažite mu koliko uživate u tome.Tada će Vaše dete naučiti koliko je sport važan i koristan, a sve ćete to postići bez molbi, teranja i inata. Isti princip važi i za sve drugo što želite da probudite kod deteta.

- Pustite dete da “udari glavom kroz zid”

Ništa nas toliko dobro ne nauči lekciji nego sopstveno iskustvo. Možda kod Vašeg deteta ne rade brojni primeri i zvocanja iz vašeg iskustva ali kada ga pustite da samo odabere opciju i suoči se sa posledicama koje ste vi predvideli, tada će mu biti mnogo jasnije šta je donela njegova odluka, pa će to zapamtiti za drugi pput. Takođe, to će mu pojačati samopouzdanje jer će biti samostalnije u donošenju odluka i podnošenju posledica.

- Naučite šta pokreće Vaše dete i kako da posstignete da ono bude motivisano

Možda Vaše dete voli igrice kao nagradu ili da bude što više napolju sa drugarima, ne potcenjujte ono što pokreće Vaše dete jer to može biti odličan pokretač za stvari koje mora da uradi. Postavite stvari tako da ispunite i njegoe želje ali i da obaveze budu završene.

Ključ je u tome da dete samo nauči šta je dobro i korisno za njega, a koje su posledice ukoliko ne ispunjava obaveze ili izabere određenu opciju, kada to postignete, dostigli ste najvažniji uspeh u roditeljstvu.