Kao što znamo sport je preporučljiv za decu od najranijeg uzrasta, pa do odraslog doba i kasnije. Ipak, iako su dobr strane sporta očigledne, a benefiti brojni, postoji i negativna strana sporta, ukoliko se dete ne usmeri na pravi način ili u tome pretera, da li zbog svoje želje ili želje roditelja da u određenom sportu napravi dobre rezultate.

Bavljenje sportom u najranijem uzrastu može imati i svoje negativne strane.

Najčešće se dešava da deca počnu da se bave sportom, kada već pređu tu starosnu granicu od 5 godina, kada treneri preporučuju da dete počne sa sportskim aktivnostima, ali ukoliko dete stekne negativno iskustvo ili se nosi sa pritiskom od neuspeha, to će stvoriti negativan stav i odbijanje kod deteta.

Roditelji ponekad forsiraju dete da se bavi sportom koji ono ne želi da trenira ili ne želi da trenira sport koji mu roditelji nameću. To može napraviti suprotan efekat i detetu stvoriti pritisak da mora da dolazi na treninge, kako bi postigao ciljeve, koji su mu roditelji nametnuli.

Ponekad je to forsiranje iz najbolje namere, naročito kod veoma plaćenih sportova, gde dete može napraviti dobru karijeru. Ipak, dete pošto je malo padne pod roditeljski uticaj i poveruje da je određeni sport dobar za njega.

Drugi negativni aspekt odnosi se na preterano treniranje, za određeni uzrast deteta i njegovu nedovoljno razvijenu fizičku kondiciju.

Dečije telo se još uvek razvija u ranom uzrastu, zato ne može podneti fizičke napore, kojima su odrasli izloženi. Ukoliko dete veoma mlado pređe u profesionalni sport, to zahteva pažnju lekara i prave trenere koji će trenirati dete a da mu tom prilikom ne naruše zdravlje.

Ipak, prednosti sporta su mnogo veće od njegovih negativnih strana, a svaki roditelj želi da kod svog deteta razvije samopuzdanje, dobro zdravlje i socijalizaciju. Sport mladom biću pruža toliko mnogo prednosti, a potrebno je da se dete pravilno usmeri, da ne bude izloženo prevelikom pritisku od postizanja uspeha na takmičenju, od prečestih treninga i ambicije roditelja, kako ne bi stvorilo otpor i tako sebi uskratilo sve lepote i izazove sporta.