ŽENSKA GIMNASTIKA


Sportska gimnastika u ženskoj kategoriji objedinjuje vežbe koje u prvi plan ističu gracioznost, perfekciju pokreta, snagu, izdržljivost i samodisciplinu svake gimnastičarke. Sportska takmičenja za žene u gimnastici sastavljena su od niza raznovrskih vežbi, koje obuhvataju vežbanje na više različitih sprava.

Gimnastičarke se takmiče u sledećim disciplinama:

  • preskok
  • dvovisinski razboj
  • greda
  • parter

Preskok predstavlja vežbu koja u prvi plan ističe dinamičnost, snagu i preciznost gimnastičarke, koja na raspolaganju ima maksimalnih 25 metara zaletne trake. Zalet prvenstveno treba prilagoditi odskočnoj dasci, od čega zavisi uspešnost skoka. Zatim se prelazi u fazu leta nakon odskoka od daske praćenog naskokom na spravu. Tehnički vrlo zahtevni i komplikovani elementi sastavni su deo preskoka koji savladava gimnastičarka.

Zasigurno najspektakularnija sprava u kategiriji ženske gimnastike je dvovisinski razboj. Izvođenje vežbi na ovoj spravi podrazumeva izuzetnu snagu, koordinaciju pokreta i iznad svega hrabrost. Dvovisinski razboj ističe u prvi plan gracioznost i spretnost gimnastičarke, što predstavlja osnovu za bavljenje ovom disciplinom.

Vežbe na gredi sadrže umetničke kombinacije i akrobatske elemente koji su sastavljeni u savršenu celinu. Fleksibilnost, dobar ritam, ujednačen tempo, sampopouzdanje i samokontrola potrebni su kako bi gimnastičarka uspešno izvodila vežbe na gredi.

Za izvođenje vežbi na parteru neophodna je elastična podloga koja gimnastičarki mogućava da izvodi energične pokrete za vreme odraza od tla. Prilikom izvođenja vežbi na parteru gimnastičarka pokazuje svoju dobru ravnotežu, usklađenost pokreta i misli i izuzetnu savitljivost tela.