RAZVOJNA GIMNASTIKA


Razvojna gimnastika ima brojne prednosti u odnosu na druge sportove i predstavlja dobru osnovu za dalji odabir sportova po želji deteta u kasnijoj dobi. Kao bazični sport, gimnastika je pogodna za decu od najranijeg uzrasta, kojoj pruža mogućnost da razviju svoje telo i izrastu u zdrave i jake mlade ljude. Angažujući telo vežbača u celini, razvojna gimnastika jača i oblikuje mišiće pojedinca i čini ga spremnim za brojne izazove.

Pored fizičkog razvoja, gimnastika deluje pozitivno i na psihički razvoj dece. Vežbe putem kojih se od dece traži da unapred isplaniraju svaki svoj korak utiču na njihovu moć percepcije i svesti o svojim mogućnostima. Brojne motoričke veštine se kombinuju sa sposobnostima kao što su snalažljivost, okretnost, fleksibilnost i koordinacija pokreta, čineći telo vežbača naizgled bestežinskim i izuzetno gipkim.

Razvojna gimnastika podstiče decu da od malih nogu budu aktivna i da se bave sportskim aktivnostima, da razvijaju svoju mišićnu snagu i formiraju zdravo i jako telo. Bavljenje gimnastikom utiče na to da deca izgrade svoju ličnosti, steknu samopouzdanje i saznaju koliku snagu poseduju. Zahtevne vežbe, čine da gimnastičari sa izuzetnom lakoćom prkose gravitaciji i pomeraju granice svojih mogućnosti.

Redovno bavljenje sportskom gimnastikom stvara kod dece osnovu za dobro zdravlje, pravilan rast i razvoj, kao i dobre radne sposobnosti.

Razvojna gimnastika unosi deci osećaj odgovornosti, samouverenosti i saosećanja prema drugima. Takođe veoma pozitivno deluje na pojavu depresivnih stanja i daje deci jasnu sliku o ispravnim i lošim postupcima.